Правила користування сайтом

Правила користування Сайтом

Ці правила користування (надалі – «Правила») укладаються між Адміністрацією сайту telemaster.com.ua, що надає інформаційно-консультаційні послуги та послуги доступу до публічної сервісної платформи «Telemaster» (надалі – «Сервісна платформа») в межах веб-сайту (http://telemaster.com.ua) (надалі –«Сайт» та «Послуги» та/або «Сервіси» відповідно) і приватною особою, яка відвідала сторінки Сайту, або користувачем (в тому числі зареєстрованим) Сайту, який в своїх інтересах скористався хоча б однією із Послуг та/або Сервісів, що надає Сайт (надалі разом або окремо – «Відвідувач Сайту» та/або «Відвідувачі Сайту» та/або «Користувач Сайту» та/або «Користувачі Сайту» та/або «Майстер» та/або «Майстри»).

Ці Правила регулюють порядок використання ресурсів, Послуг та/або Сервісів Сайту, що надаються Адміністрацією Сайту в межах його функціонування.

1. Термінологія

Вжиті в Правилах терміни вживаються в наступному значенні:

«Адміністрація» – адміністрація веб-сайту http://telemaster.com.ua;

«Бали» (або еквівалент) – це умовна віртуальна одиниця оцінки якості надання послуг з налаштування, встановлення та ремонту несправного обладнання для перегляду телебачення, яку ставлять Майстрові  Користувачі Сайту;

«Відвідувач Сайту» —. будь-яка фізична особа, старше 18 років, що використовує Сайт без реєстрації та персональної ідентифікації на ньому і не має доступу до Персонального кабінету та має обмежені можливості використання Послуг та Сервісів Сайту. Особи, які не досягли 18 років не мають права використовувати Послуги та Сервіси Сайту без дозволу батьків, опікунів і інших законних представників;

«Користувач Сайту» — будь-яка фізична особа, старше 18 років, що використовує Сайт, яка пройшла процес реєстрації і ідентифікації на Сайті, має доступ до Персонального кабінету і можливості використовувати Послуги та Сервіси Сайту;

«Майстер» — авторизований партнер Сервісної платформи (юридична особа, фізична особа або фізична особа-підприємець, яка  пройшла процес реєстрації, ідентифікації і перевірки на Сайті), що здійснює на постійній основі надання послуг з сервісного обслуговування, отримує замовлення від Сервісної платформи, виконує його безпосередньо та звітує про його перебіг (за потреби) та результат виконання в Персональному кабінеті на сайті або в його мобільній версії (мобільному додатку). Вартість наданих послуг з сервісного обслуговування сплачується клієнтом напряму майстру без залучення Адміністрації;

«Послуги» — комплекс інформаційно-консультаційні послуг та послуг доступу до Сервісної платформи в межах веб-сайту http://telemaster.com.ua, що можуть отримати Відвідувачі Сайту, Користувач Сайту та/або Майстри.

«Політика конфіденційності» – .умови роботи Адміністрації з конфіденційною інформацією та персональними даними на Сайті. Діюча версія Політики конфіденційності розміщена на Сайті, за адресою: http://telemaster.com.ua.

«Логін» — алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує Користувача Сайту та/або Майстра і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи;

«Пароль» – набір (комбінація) цифрово-літерних знаків, що обирається Користувачем Сайту та/або Майстром і самостійно  забезпечує персональну ідентифікацію захист їх конфіденційної інформації при використанні Послуг та Сервісів Сайту;

«Профіль» — це персональна сторінка Майстра та/або Користувача на Сайті з детальною інформацією про Майстра та/або Користувача: з його контактною інформацією, фото, відомостями про професійну кваліфікацію та досвід роботи, набраними Балами, з якими можна ознайомитись для обрання Майстра з переліку осіб, Профілі яких розміщені на Сайті;

«Персональний кабінет» — це персональна інтерактивна сторінка Майстра та/або Користувача, яка надає можливість здійснювати замовлення та відслідковувати перебіг надання Послуг та Сервісів, які стосуються безпосередньо відповідного Майстра та/або Користувача;

«Публічна оферта з Майстрами (Публічна оферта)» — публічна пропозиція (оферта) укласти Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг та доступ до Сервісної платформи в межах веб-сайту (http://telemaster.com.ua) Майстрам. Публічний договір (Пропозиція укласти Публічну оферту) з Майстрами розміщена на Сайті, за адресою: http://telemaster.com.ua;

«Клієнт» – фізична особа, яка є споживачем послуги Замовника з діагностики та ремонту несправного обладнання для прийому телевізійного сигналу. Клієнтом важається фізична особа, яка залишає заявку на обслуговування за допомогою веб-сайта telemaster.com.ua або за коротким номером 8282 та/або за номером 0800508282;

«Регіональний представник» – суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює пошук та координацію Майстрів у своєму регіоні покриття (за адміністративно-територіальним поділом);

«Рекомендовані тарифи на послуги» – встановлена (рекомендована) Адміністрацією базова вартість послуг з діагностики несправності та ремонту несправного обладнання для телевізійного перегляду для Майстрів у відповідному регіоні надання послуг. Майстер має право встановлювати кінцеву вартість власних послуг з діагностики несправності та ремонту несправного обладнання, але вона не може бути менше  базової вартості послуг, встановленої (рекомендованої) Адміністрацією. Актуальний перелік Рекомендованих тарифів на послуги можна знайти на веб-сайті Сервісної платформи за посиланням www.telemaster.com.ua;

«Сервіси» – комплекс електронно-програмного забезпечення, що забезпечує функціонування Сайту.

2. Загальні положення

Сайт має на меті поширення інформації про Майстрів та їх контактні дані з метою задоволення потреб Відвідувачів Сайту та/або Користувачів Сайту щодо налаштування, встановлення та ремонту несправного обладнання для перегляду телебачення.

Сервісна платформа надає наступні послуги:

 • інформаційно-консультаційні послуги у вигляді поширення інформації про Майстрів на Сайті;
 • послуги з отримання дзвінків або електронних замовлень від Клієнтів;
 • проведення діагностики обладнання в телефонному режимі;
 • надання Клієнтам інформації про рекомендовану вартість послуг, встановлену під час отримання замовлення в телефонній розмові;
 • розподіл заявок на ремонт та налаштування обладнання для прийому телевізійного сигналу між Майстрами з дублювання відповідної заявки на Регіонального представника відповідно регіону покриття;
 • розподіл заявок на ремонт телевізійного обладнання (телевізори та тюнери) між сервісними центрами;
 • забезпечення координації Регіональних представників.

Адміністрація не гарантує доступність Сайту цілодобово. Адміністрація має право в будь-який момент відмовити будь-якому Відвідувачу Сайту, в тому числі Користувачу Сайту чи Майстру у використанні Сайту, Послуг і Сервісів, які він надає, при порушенні цих Правил, Політики конфіденційності, Публічної оферти без пояснення причини. Адміністрація надає Відвідувачам Сайту та/або Користувачам Сайту та/або Майстрам особисте невиключне і непередаване право використовувати Сайт і програмне забезпечення, розміщене на Сайті за умови, що ні Відвідувач Сайту, ні Користувач Сайту, ні Майстер,  ні будь-які інші особи за сприяння перерахованих осіб  не вчиняють дій:

 • по копіюванню або зміні програмного забезпечення Сайту;
 • по створенню програм, похідних від програмного забезпечення Сайту;
 • по проникненню в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм;
 • по здійсненню продажу, здачі в оренду, передачі третім особам в будь-який іншій формі прав по відношенню до матеріалів Сайту і програмного забезпечення Сайту;
 • по модифікації Сайту;
 • та інших дій, аналогічних переліченим вище і не порушують права Адміністрації і третіх осіб.

Всі об’єкти, доступні за допомогою сайту, у тому числі елементи дизайну, логотип, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео,  бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на сайті, є об’єктами виключних майнових прав інтелектуальної власності Адміністрації Сайту.

Всі права на матеріали, що знаходяться на Сайті, захищені чинним законодавством України, в тому числі, про авторське право та суміжні права.

3. Реєстрація Майстра /Користувача Сайту

.Особа, яка бажає стати Майстром та/або Користувачем Сайту, зобов’язана пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Сайту.. При реєстрації Майстер та/або Відвідувач Сайту вказує унікальний логін і Пароль, які використовуються в подальшому Майстром та/або Користувачем Сайту при роботі з Сайтом та при отриманні доступу до свого Профілю. Майстер та/або Користувач Сайту самостійно вибирає собі Пароль, однак Адміністрація наполегливо рекомендує використовувати паролі, які складаються з не менше 6 (шести) символів і включають одночасно рядкові і заголовні букви, а також цифри. Майстер та/або Користувач Сайту  Майстер та/або Користувач Сайту самостійно несе відповідальність за збереження Паролю від несанкціонованого його отримання третіми особами.. Адміністрація не несе відповідальності в разі порушення прав Майстра та/або Користувача Сайту третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до логіну та паролю Майстра та/або Користувача Сайту.

Реєстрація на Сайті автоматично підтверджує згоду Майстра та/або Користувача Сайту з цими Правилами, Публічним договором та Політикою конфіденційності.

Майстер та/або Користувач Сайту передає Сайту інформацію про себе, зображення, фотографії та право на їх використання, а саме право на використання, публікацію, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до широкого загалу, що є не обмеженим територіально, у часі, яке не можна відкликати, невиключне.  Такі права передаються Сайту без додаткової оплати.

Для реєстрації на Сайті Майстер та/або Користувач Сайту надає Сайту наступну інформацію:

 • Прізвище, ім’я, по батькові (Найменування юридичної особи, реєстраційні дані фізичної особи-підприємця);
 • Контактний номер телефону;
 • E-mail;
 • Фото;
 • Територія обслуговування (область/район/населений пункт).

Майстер та/або Користувач Сайту підтверджує, що несе виключну відповідальність за зміст інформації, переданої ним Сайту, а також має всі необхідні права та дозволи для розміщення інформації на Сайті, включаючи, зокрема, відповідні письмові згоди або дозволи всіх осіб, інформацію про яких Майстер та/або Користувач Сайту передає Сайту, включаючи дозволи на використання назв компаній, особистих імен, прізвищ та по батькові, а також фотографій та зображень.

Майстер та/або Користувач Сайту дає Сайту право забезпечити доступ до переданої ним інформації та зображень всім Відвідувачам Сайту.

Майстер та/або Користувач Сайту погоджується, що інформація, зображення та фотографії, передані Сайту, можуть бути використаними в рекламних повідомленнях на розсуд Сайту без додаткового погодження з боку Майстра та/або Користувача Сайту та без виплати додаткової винагороди.

Подаючи інформацію для розміщення на Сайті, Майстри та/або Користувачі Сайту мають пересвідчитись, що інформація не є незаконною, загрозливою, наклепницькою, не порушує норми моралі, не порушує авторські права, не пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, не містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином не порушує чинне законодавство України. Будь-яка інформація може бути видалена з Профілю Адміністрацією сайту без пояснення причин.

Майстер, який пройшов реєстрацію на Сайті, подаючи інформацію для розміщення на Сайті автоматично підтверджує професійні вміння з налаштування всіх видів телебачення та телевізійного обладнання, а також, що має необхідне обладнання (власне) для налаштування, встановлення та ремонту несправного обладнання для перегляду телебачення. Сайт та Адміністрація залишає за собою право перевірки професійних навичок та підтвердження особи Майстрів та/або Користувачів та отримання від них необхідної інформації та реєстраційних документів.

Сайт залишає за собою право анулювати або заблокувати Профіль будь-якого Майстра, а також має право змінювати або видаляти посилання на інформацію, графічні, звукові та інші дані, розміщені на Сайті, без попереднього повідомлення і пояснення причин своїх дій.

Майстер передає Сайту інформацію про себе, копії реєстраційних документів (у випадку надання послуг у формі ФОП та/або юридична особа), зображення та фотографії та право на її використання, а саме невиключне право на використання, публікацію, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до широкого загалу, що є необмеженим територіально, у часі, яке неможливо відкликати. Такі права передаються Сайту без додаткової оплати;

4. Відгуки про Майстра

Користувачі Сайту мають можливість залишати відгуки про Майстрів з оцінкою наданих ними послуг з встановлення, ремонту та налаштування телевізійного обладнання.

Відгуки та оцінки Відвідувачів Сайту та/або Користувачів Сайту та/або Майстрів відображають їх особисту думку. Залишаючи коментарі на Сайті, Відвідувачі Сайту та/або Користувачі Сайту та/або Майстри несуть персональну відповідальність, за те, що дане повідомлення не є незаконним, загрозливим, наклепницьким, не ображає моральність, не порушує авторські права, не пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, не містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином не порушує чинне законодавство України. Відвідувачі Сайту та/або Користувачі Сайту та/або Майстри погоджуються, що будь-яке повідомлення може бути видалене Адміністрацією без їхньої на те згоди. Адміністрація Сайту залишає за собою право постмодерації текстів, що генеруються Відвідувачами Сайту та/або Користувачами Сайту та/або Майстрами Сайту та видаляти їх на свій розсуд.

5. Права та обов’язки Майстра

Майстер має право розміщувати на Сайті свої персональні дані з метою розповсюдження інформації про свої послуги серед Відвідувачів Сайту та/або Користувачів Сайту – потенційних клієнтів;

Майстер зобов’язується не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не розповсюджувати та не надавати широкому загалу будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (окрім інформації та зображень, наданих самим Майстром) без попереднього письмового дозволу Сайту;

Майстер має право в будь-який час відмовитись від розміщення власних контактів на Сайті, а також зупинити співпрацю з сайтом, завчасно попередивши Адміністрацію.

Майстер повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати охайний зовнішній вигляд, мати навички ділового спілкування;
 • Має бути на зв’язку з 08:00 до 20:00 для відповідей на телефонні дзвінки від клієнтів (Відвідувачів Сайту та /або Користувачів Сайту);
 • Мати в наявності необхідне обладнання (власне) для виконання сервісних робіт;

Для початку співпраці з Сайтом Майстер повинен внести гарантійний платіж на свій особовий депозитний рахунок. Без наявності коштів на особовому депозитному рахунку Майстра розподіл замовлення на нього неможливий.

У разі прийняття замовлення Майстер повинен дотримуватись попередніх домовленостей з Клієнтом та виконувати замовлення в повному обсязі протягом 3-х днів з моменту звернення Клієнта (Відвідувача сайту), крім випадків, якщо Клієнт самостійно переносить дату приїзду майстра.

У разі наміру відмовитись від виконання замовлення, майстер зобов’язаний попередити про це Адміністрацію.

6. Права та обов’язки Відвідувача Сайту та/або Користувача Сайту

Відвідувач Сайту має право:

 • користуватися Сайтом з метою отримання контактної інформації (інформаційно- консультаційних послуг) щодо зареєстрованих Майстрів для замовлення послуг з встановлення, діагностики ремонту та налаштування телевізійного обладнання та отримання інформації щодо рекомендованих цін на такі послуги);
 • право реєструватися на Сайті в якості Користувача Сайту ;
 • Направляти скарги Адміністрації по фактам порушення іншими Відвідувачами Сайту та/або Користувачами Сайту та /або Майстрами цих Правил, Публічного договору та Політики конфіденційності;
 • Залишати коментарі та відгуки щодо Майстрів, зареєстрованих на Сайті.

Користувач Сайту зобов’язується не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не розповсюджувати та не надавати широкому загалу будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (окрім інформації та зображень, наданих самим Користувачем Сайту) без попереднього письмового дозволу Сайту.

Користувач Сайту має змогу в будь-який час відмовитись від розміщення власних контактів на Сайті.

7. Відповідальність

Відвідувачі Сайту та/або Користувачі Сайту та/або Майстри самостійно несуть відповідальність за свої дії/бездіяльність при використанні Сайту. Відвідувачі Сайту та/або Користувачі Сайту та/або Майстри гарантують, що використання Сайту буде здійснюватися таким чином, який не порушуватиме права третіх осіб. Відвідувачі Сайту та/або Користувачі Сайту та/або Майстри гарантують, що володіють всіма правами на використання матеріалів, що розміщуються ними на Сайті.. При порушенні Відвідувачами Сайту та/або Користувачі Сайту та/або Майстри цих Правил Адміністрація залишає за собою право тимчасово обмежити доступ Відвідувача Сайту та/або Користувача Сайту та/або Майстра до Сайту і Сервісів («тимчасовий бан»), а в разі грубого та/або неодноразового порушення Правил, Публічного Договору та Політики конфіденційності – відмовити в доступі до Сайту («постійний бан»).

Відвідувач Сайту та/або Користувач Сайту та/або Майстер несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб на інформацію, передану (надану) Адміністрації або третім особам, при використанні Сайту. Відвідувачі Сайту та/або Користувачі Сайту та/або Майстри самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту, Послуг та Сервісів, що надаються, в тому числі з точки зору чинного законодавства України.

Сайт не є стороною домовленостей/угод між Майстром та його клієнтом (Користувачем Сайту), не регулює вартість на послуги, що надають Майстри, але лише може рекомендувати їх вартість на підставі моніторингу та аналітичного порівняння загальної вартості тотожних послуг серед визначеного чи не визначеного кола Майстрів та не несе відповідальності ні перед Майстром, ні перед його клієнтом (Користувачем Сайту) за будь-які прямі чи опосередковані матеріальні чи моральні збитки, що виникли у них в результаті:

 • Надання Майстром неточної або недостовірної інформації;
 • Надання Майстром неякісних послуг або нанесення шкоди його клієнту (Користувачу Сайту) протягом виконання робіт (надання послуг) у будь-який спосіб;
 • Скасування виїзду Майстром;
 • Порушення клієнтом зобов’язань перед Майстром щодо оплати за обладнання чи надані послуги;
 • Будь-якого обману, навмисного введення в оману чи невиконання зобов’язань з боку Майстра чи його клієнта (Користувача Сайту).

Сайт не несе відповідальність за якість наданих Майстром послуг. Відповідальність за надані послуги несе особа, яка надала ці послуги.

Відповідальність за рекламу, що розміщується на сайті, несе лише рекламодавець. Адміністрація повідомляє про те, що не гарантує можливість придбання або використання тих чи інших товарів або послуг за цінами і/або на умовах, що зазначені у рекламних блоках (текстах, банерах). Користувачі погоджуються з тим, що Адміністрація не несе ніякої відповідальності за можливі наслідки (включаючи будь-які прямі чи опосередковані збитки), що виникли в результаті будь-яких відносин з рекламодавцями

8. Особливі умови

Всі об’єкти, доступні за допомогою Сайту, у тому числі елементи дизайну, логотип, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео,  бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об’єктами виключних майнових прав інтелектуальної власності Адміністрації.

Адміністрація не гарантує, що програмне забезпечення Сайту не містить помилок або буде функціонувати безперебійно.

Адміністрація сайту залишає за собою право відмовити в доступі до Сайту будь-якому Відвідувачу Сайту та/або Користувачу Сайту та/або Майстру, або групі таки Відвідувачів Сайту та/або Користувачів Сайту та/або Майстрів, обмежити (повність, частково, тимчасово) доступ до Сайту, анулювати чи заблокувати Профіль будь-якого Майстра та /або Користувача, а також має право змінювати або видаляти посилання на інформацію, графічні, звукові та інші дані, розміщені Користувачами Сайту чи/або Майстрами на Сайті, без попереднього повідомлення і пояснення причин своїх дій.

У випадку порушення Відвідувачами Сайту та/або Користувачами Сайту та/або Майстрами та іншими третіми особами чинного законодавства України про інтелектуальну власність, шляхом розміщення на Сайті об’єктів авторського права та/або суміжних прав без відповідного дозволу правовласника, всі претензії, пов’язані з таким розміщенням повинні адресуватися конкретній особі, яка розмістила такі об’єкти. При цьому максимальна участь Адміністрації Сайту – повідомлення про видалення з подальшим видаленням розміщених спірних об’єктів.

Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент на власний розсуд змінювати (доповнювати, модифікувати) ті чи інші положення цих Правил без попереднього повідомлення Відвідувачів Сайту та/або Користувачів Сайту та/або Майстрів, а також скасовувати правила в повному обсязі. Такі зміни набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Продовження користування Сайтом після внесення змін означає автоматичну згоду Відвідувачів Сайту та/або Користувачів Сайту та/або Майстрів на дотримання нових правил. Обов’язок своєчасно відстежувати зміни Правил лежить на його Відвідувачах Сайту та/або Користувачах Сайту та/або Майстрах.

Діюча редакція цих Правих і всіх його складових частин завжди знаходиться на Сайті в публічному доступі за наступною адресою http://telemaster.com.ua,

Незнання цих Правил не звільняє від необхідності їх виконання. Розміщення будь-якого повідомлення на Сайті автоматично означає згоду Відвідувача Сайту та/або Користувача Сайту та/або Майстра з необхідністю їх дотримання.

Всі і будь-які матеріали, опубліковані на Сайті, захищені відповідно до чинного українського та міжнародного законодавства про авторське право та суміжні права.

Сайт може використовувати ідентифікаційні файли cookies для зберігання як особистої, так і загальної інформації. «Cookies» – це невеликі текстові файли, які можуть використовуватися сайтом для впізнання відвідувачів, спрощення доступу та використання відвідувачем сайту, а також відстеження сайтом звернень відвідувачів та збору загальної інформації для поліпшення змісту. Користування сайтом означає, що Користувач погоджується на використання сайтом cookies.

Адміністрація приймає розумні заходи для забезпечення точності, актуальності і правомірності інформації на Сайті, але вона не несе відповідальність за дії осіб або організацій, прямо або іншим чином здійснені на підставі інформації, наявної на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виник у Відвідувача в зв’язку з діями третіх осіб.

9. Розгляд скарг

Адміністрація бере на себе зобов’язання приймати та передавати відповідальним особам (Регіональний представник або сервісний центр) скарги Клієнтів та Відвідувачів та/або Користувачів Сайту. Відповідальна особа несе відповідальність за вирішення питання та надання зворотного зв’язку особі, що залишила скаргу.